Diensten | SILVI | Partners | Over ons | Contact
   
 
 
     
  Effect analyses  
     
 
  Home / Diensten / Analyses
 
     
 
 
Bepaal vooraf de effecten van geplande veranderingen!
Hoe wijzigen de kosten, de bezettingsgraad en de levertijd als ik een extra medewerker aanneem of een medewerker ontsla? Welke effecten mag ik verwachten van flexwerken? Hoe kan ik mijn medewerkers optimaal inzetten?

ProcSIMus heeft zich gespecialiseerd in het analyseren en optimaliseren van bedrijfsprocessen. Jarenlange ervaring heeft een adviestraject in 4 stappen van briefing tot presentatie opgeleverd waarvan de effectiviteit zich in de praktijk ruimschoots heeft bewezen.
 
     
  Intakegesprek
Een traject start altijd met een intakegesprek. Doelstelling is om in dit gesprek de vraag-/probleemstelling vast te stellen en te bepalen welke gegevens al beschikbaar zijn. Op basis van dit gesprek stelt ProcSIMus vrijblijvend een offerte voor u op. Na acceptatie van de offerte worden de onderstaande stappen doorlopen.

Stap 1: Meten en analyseren
Hierin wordt de benodigde informatie vergaard en bekeken. Belangrijk doel van deze fase is het probleem verder te ontrafelen en compleet inzichtelijk te maken. Wat is écht het probleem? Wie is de probleemeigenaar? Wat gaat er precies mis en wie heeft daar last van?

Stap 2: Scenario's opstellen
In deze fase worden voor het gedefinieerde probleem, indien mogelijk in groepsverband, zoveel mogelijk oplossingsrichtingen bedacht. Medewerkers worden aangesproken op hun kennis van de materie en gestimuleerd om eigen ideeën voor oplossingen naar voren te brengen. Het is een creatief proces waarvoor met verschillende technieken een open en coöperatieve sfeer wordt gecreëerd. De oplossingsrichtingen worden omgezet in scenario’s die de input vormen voor de simulatie fase.

Stap 3: Simulaties uitvoeren
De gevonden scenario’s worden ingebracht in de Silvi simulatiesoftware. Na het uitvoeren van verschillende berekeningen worden de resultaten vergeleken en een voorkeursscenario gekozen. In één of meer vervolgsimulaties wordt dit scenario verder uitgewerkt en nauwkeurig beoordeeld.

Stap 4: Rapporteren
Op basis van de bevindingen in de scenario- en simulatiefase rapporteert ProcSIMus haar bevindingen en adviseert een oplossingsrichting. Een presentatie aan de opdrachtgever en betrokkenen rond het adviestraject af.

Projectmanagement
ProcSIMus gelooft in haar advies en wil deze ook (helpen) implementeren. In de rol van projectmanager kan ProcSIMus u de totale coördinatie van het verandertraject uit handen nemen. Wij werken hierbij volgens de Prince2-methode, waarvoor wij ook gecertificeerd zijn.
 
     
     
  Wil u meer weten?  
  Neem dan even contact op voor een vrijblijvend gesprek over de verschillende mogelijkheden.  
     
     
Copyright 2013 by ProcSIMus