Diensten | SILVI | Partners | Over ons | Contact
   
 
 
     
  SILVI toepassing | Capaciteitsplanning  
     
 
  Home / Tools / SILVI / Capaciteitsplanning
 
     
 
 
Bepaal de optimale inzet van medewerkers in verschillende situaties!

Hoe wijzigen de kosten, de bezettingsgraad en de levertijd als ik een extra medewerker aanneem of een medewerker ontsla? Welke effecten mag ik verwachten van flexwerken? Hoe kan ik mijn medewerkers optimaal inzetten?

Breng met SILVI de optimale bezetting van uw project of afdeling in kaart en voorzie uw keuzes van de perfecte onderbouwing aan uw management!
 
     
  Herkent u deze situatie?  
  Als manager van een callcenter heeft u een sterk wisselende personeelsbezetting. Het is iedere dag weer spannend of er genoeg medewerkers zijn om alle inkomende gesprekken binnen de gestelde tijd aan te nemen en af te handelen. Gelukkig kunt u bij problemen altijd terugvallen op een kleine kern van ervaren medewerkers. Maar nu heeft Emma, uw beste medewerkster, aangegeven zwanger te zijn en over 3 maanden met verlof te gaan.

Uw buikgevoel zegt dat de afdeling zonder de expertise en inzet van Emma in de problemen komt… U moet actie ondernemen, maar welke? Na enig denkwerk heeft u een aantal opties opgesteld: niets doen, inhuur van een ervaren medewerker, versneld intern opleiden van een junior medewerker (Emma is er immers nog drie maanden voor kennisoverdracht), Emma vragen om (indien mogelijk) vanuit huis te werken.

Welke optie verdient de voorkeur in termen van operationele risico’s? Als voor de versnelde opleiding wordt gekozen: wie is de beste kandidaat? Wat zou het thuiswerken van Emma opleveren? Met SILVI kunt u een simulatie opzetten waarin elk van de opties wordt nagebootst. U zou hierbij (een combinatie van) de volgende scenario’s kunnen gebruiken:

 
 
Wijzigen van roosters en werktijden
Opleiden van een junior of een senior medewerker
Een kortstondig hoog absentiepercentage als gevolg van een griepepidemie
De dienstverlening in de zomerperiode met de nieuwe vakantieplanning
 
     
Het resultaat is een gedetailleerd overzicht met het rendement van elke optie. Hiermee kunt u uw keuze bij uw management onderbouwd adviseren!
     
  Wil u meer weten?  
  Neem dan even contact op voor een vrijblijvend gesprek over de verschillende mogelijkheden.  
     
     
Copyright 2013 by ProcSIMus