Een nieuwe simulatie invoeren

 
Als u een nieuwe simuatie opstelt moet u verschillende keuzes maken. Welke processen en resources doen mee en hoe stel ik de verschillende parameters goed in? In deze paragraaf laten we zien hoe u dit doet.
 
Met de resultaten van simulaties kunt u vervolgens vergelijkingen uit gaan voeren om de effecten van veranderingen te achterhalen. De onderstaande afbeelding toont u schematisch de hierin te volgen stappen: