Grafiek

 
Elke Return on Investement berekening levert de resultaten in twee formaten: een cijfermatige component in tabelvorm en een grafische component. In deze paragraaf bespreken we de grafiek.
 
Grafiek
 
1

Weeknummer

 
Op de x-as staan de kalenderweken vermeld.
 
2

Waarden

 
Op de y-as staan de waarden van het restant van de investering en het terugverdiende bedrag in Euro's vermeld.
 
3

Grafiek restant investering

 
De oranje grafiek toont per week het restant van de (voorgenomen) investering.
 
4

Grafiek terugverdiend bedrag

 
De rode grafiek toont per week het terugverdiende bedrag.