Gegevens

 
Als u in het kader aan de linkerzijde van het scherm een item selecteert, dan wordt het tabblad met de bijbehorende basisgegevens getoond. Voor dit onderdeel zien deze gegevens er als volgt uit. In deze paragraaf geven we uitleg over de verschillende elementen. Met een muisklik op een nummer springt u rechtstreeks naar het betreffende element.
 
 
Gegevens
 
1

Naam

 
Vul hier de naam van de competentie in. Als u de naam wijzigt dan verandert de vermelding in het linker kader mee.
 
2

Beschrijving

 
In dit veld kunt u eventueel een beschrijving opnemen van de ingevoerde competentie.
 
3

Sortering

 
De competenties worden standaard gesorteerd op het aan medewerkers toegekende niveau, zoals ingevoerd in de kolom aantal. U kunt de sorteervolgorde (van laag naar hoog of andersom) veranderen door op het pijltje te drukken. Bij dit onderdeel kunt u niet op andere elementen sorteren.
 
4

Gekoppelde resources

 
Kies in dit kader de resources (medewerkers) die u aan de geselecteerde competentie wilt koppelen door in de kolom niveau een getal hoger dan nul in te vullen. U ontkoppelt een resource van een competentie door het niveau weer op nul te zetten. Alle wijzigingen worden automatisch opgeslagen.