Grafiek

 
Elke rapportage in SILVI bestaat uit twee onderdelen: een cijfermatige component in tabelvorm en een grafische component. In deze paragraaf bespreken we de grafiek.
 
 
Grafiek
 
1

Waarden

 
De range waarbinnen alle getoonde waarden vallen. Voor indicatoren die betrekking hebben op tijd kunt u de range eventueel aanpassen door de tijdeenheid te wijzigen.
 
2

Week, - dag, - uurnummer

 
Het tijdvak waarop de getoonde uitkomst betrekking heeft. Afhankelijk van de gekozen indicator kan dit een kalenderweek, een dagnummer of een uurrnummer zijn.
 
3

Grafiek uitgangssituatie

 
De oranje grafiek toont de uitkomsten van de uitgangssituatie.
 
4

Grafiek alternatief scenario

 
Als u twee rapportages heeft geselecteerd toont de rode grafiek de uitkomsten van het alternatieve scenario.