Lean data

 
Aan elk proces binnen SILVI zijn de LEAN parameters Doorlooptijd en Process Time (P/T) gekoppeld. Als u bij de gekoppelde activiteit(en) de individuele Process Time heeft ingevoerd en bij de magazijnen de betreffende voorraadhoogten, dan kunt u de waarden van de parameters hier aflezen.
 
 
Lean data
 
1

Klantvraag

 
De gevraagde hoeveelheid door dit proces te leveren producten of diensten. Voer een aantal in en kies een tijdeenheid.
 
2

Vraag berekenen via startschema

 
U kunt ervoor kiezen om de vraag te laten berekenen aan de hand van het bij het proces behorende startschema. De vraag van het gehele jaar zal daarbij worden teruggebracht tot een gemiddelde vraag per dag.
 
3

Doorlooptijd

 
In dit veld staat de uitkomst van de formule (onderhanden werk / output per tijdseenheid) vermeld. In dit specifieke voorbeeld is sprake van aanzienlijke tussenvoorraden (onderhand werk) waardoor de doorlooptijd ruim 2 maanden bedraagt. Dat wil overigens niet zeggen dat de klant pas na 2 maanden zijn bestelling ontvangt. Het duurt twee maanden voordat een product het gehele proces heeft doorlopen.
 
4

Process Time (afhandeltijd)

 
In dit veld staat de tijd vermeld die nodig is voor het afhandelen van de bij het proces behorende activiteiten.