Importeren van absentiedata

 
In deze paragraaf tonen we hoe u de absentiedata van medewerkers automatisch in SILVI kunt importeren.
 
 
Importeren van absentiedata
 
 
Invoerformaat
U kunt de absentiedata van medewerkers importeren door aan SILVI een .txt bestand aan te bieden. De vereiste opbouw voor de regels in dit bestand is: personeels-ID|datum
 
Het veld resource-ID is een alfanumeriek veld. Deze waarde correspondeert met het ID dat in SILVI bij de betreffende resource staat vermeld.
De datum heeft als format:           yyyy-MM-dd
 
Let op: de regels moeten betrekking hebben op 1 kalenderjaar en gesorteerd zijn op personeels-ID en daarna op datum (oplopend)
 
Voorbeeld:
Als de medewerker met personeels-ID=100587 op 15 maart 2010 absent is geweest, dan wordt dit in het importbestand als volgt vermeld: 1005587|2010-03-15
 
 
1

Toelichting

 
Dit veld bevat een korte uitleg van de importfunctie. U kunt in dit veld zelf geen tekst invoeren.
 
2

Selecteren van een importbestand

 
Met een druk op deze knop roept u het onderstaande scherm op, waarmee u een textbestand (.txt) kunt zoeken en selecteren voor de import.
 
Werkwijze:
1.     Navigeer naar het te gebruiken importbestand en selecteer dat door er met de muis op te klikken.
2.     Druk op de knop Openen.
 
3

Naam van het importbestand

 
In dit veld staat de naam (en de locatie) van het door u geselecteerde importbestand.
 
4

Starten van de import

 
Druk op deze knop om de import te starten.