Rapportage en analyse

 
Na afloop van een simulatie is een omvangrijke hoeveelheid data beschikbaar, waarmee een scenario uitvoerig kan worden geanalyseerd. Te denken valt hierbij aan wachttijden, doorlooptijden, bezettingsgraden, kosten van activiteiten en processen etc.
 
Scenario’s kunnen ook eenvoudig met elkaar worden vergeleken aan de hand van indicatoren waarvan u het belang (de wegingsfactor) kunt laten variëren.
 
 
Rapportage en analyse
 
 
Exporteren van gegevens
U kunt de resultaten van een simulatie eenvoudig in uw eigen rapportages opnemen via de ingebouwde exportfunctie in de rapportagemodule.
 
Keuze van maatregelen en veranderproject
Deze activiteit behoort eigenlijk niet meer tot SILVI omdat het de vervolgstappen omvat, die genomen kunnen worden als gevolg van de analyse van verschillende scenario’s.
 
Op de website www.procsimus.nl vind u alle informatie over de aanvullende dienstverlening van ProcSIMus ten aanzien van het opzetten en uitvoeren van verbeterprojecten.
 
 
1

Rapportage

 
1. Rapportage
 
Korte beschrijving:
In dit onderdeel kunt u op verschillende manieren de resultaten van uitgevoerde simulaties bekijken.
 
Meer informatie:
 
2

Analyse

 
2. Analyse
 
Korte beschrijving:
In dit onderdeel kunt u projecten testen op compleetheid en risico's.
 
Meer informatie: