Projecten

 

Simulatie

 
Een simulatie is een nabootsing van de werkelijkheid aan de hand van een model. Een simulatie is ook een dynamisch proces. Vanuit een gegeven uitgangssituatie laat een simulatie namelijk zien hoe deze situatie verandert en zich ontwikkelt in de loop van de tijd. Het model geeft daarbij als het ware de regels aan volgens welke deze verandering plaatsvindt.
 
Voordelen van een simulatie zijn dat deze plaatsvindt in een gecontroleerde omgeving en dat deze kan worden uitgevoerd zonder de werkelijkheid te beïnvloeden. De lessen die uit een simulatie worden geleerd kunnen vervolgens worden gebruikt om in de werkelijkheid verstandige beslissingen te nemen en fouten te vermijden.
 
ProcSIMus heeft zich tot doel gesteld om simulatie toegankelijk te maken voor managers en adviseurs, zonder dat daarvoor een universitaire opleiding wiskunde of statistiek nodig is. Daarom heeft zij SILVI zo opgezet dat u uw bedrijfsprocessen aan de hand van een klein aantal invoerschermen kunt modelleren. Het resulterende model noemen we een scenario.
 
 

SILVI

 
De kracht van de SILVI simulatie-software is het onderling vergelijken van verschillende scenario’s. Daarmee krijgt u snel en gedetailleerd inzicht in de effecten van (voorgenomen) maatregelen. U doorloopt daarvoor de volgende stappen:
 
  1. Invoeren van de uitgangssituatie (scenario 0);
  2. Simulatie uitvoeren;
  3. Aanpassen van de situatie (alternatief scenario);
  4. Simulatie uitvoeren;
  5. Vergelijken van de resultaten;
  6. Eventueel aanpassen van de wijzigingen en de simulatie opnieuw uitvoeren.
 
 

Schematisch

 
 
 
 
 
In de komende hoofdstukken doorlopen we deze stappen. Aan de hand van een voorbeeld tonen we hoe eenvoudig en snel u hiermee extra inzicht in de effecten van voorgenomen maatregelen verkrijgt.