Effecten

 
Als u in het kader aan de linkerzijde van het scherm een item selecteert, dan wordt het tabblad Effecten getoond. In deze paragraaf geven we uitleg over de verschillende elementen. Met een muisklik op een nummer springt u rechtstreeks naar het betreffende element.
 
 
Effecten
 
1

Eerste week

 
In dit veld geeft u aan vanaf welke kalenderweek het bewuste effect zal optreden.
 
2

Laatste week

 
In dit veld geeft u aan tot en met welke kalenderweek het bewuste effect zal optreden.
 
3

Afwijking in %

 
In dit veld geeft u de procentuele wijziging ten opzichte van de normale waarde aan. Zo zal bij een normale afhandeltijd van 10 minuten en een ingevoerde afwijking van 10% binnen de simulatie een afhandeltijd van 9 minuten worden gehanteerd. Analoog hieraan levert een afwijking van -10% een afhandeltijd van 11 minuten op.
 
4

Toegekende effecten

 
In deze tabel staan per medewerker alle ingevoerde effecten van ervaring op handelingssnelheid vermeld. Door op de velden te klikken kunt u de waarden in de tabel aanpassen. Alle wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
 
Om de data te sorteren op een van de kolommen klikt u op de titelbalk van de betreffende kolom en houdt de muisknop ingedrukt. Vervolgens sleept u de titelbalk naar het vak met de tekst sleep de kolomkop naar dit vak om daarop te groeperen en laat de muisknop weer los. U verwijdert een sortering door het betreffende vak terug te slepen naar de kolommen.