Facturatie

 
In deze paragraaf tonen we hoe u de parameters van de cashflow prognose instelt.
 
Facturatie
 
1

Selectie periode

 
In dit keuzemenu kunt u aangeven of u de resultaten per week of cumulatief moeten worden getoond.
 
2

Keuze grafiektype

 
In dit keuzemenu kunt u aangeven of de resultaten in een staaf- of een lijndiagram moeten worden getoond.
 
3

Keuze facturatieschema

 
Via facturatieschema's kunt u aangeven of u facturen uitstuurt direct op het moment dat werkzaamheden zijn afgerond of dat u alle facturen in een batch aan het eind van de maand verwerkt. U heeft in dit veld de keuze uit:
 
  1. Na afloop van het proces, direct
  2. Na afloop van het proces, aan het eind van de maand
  3. Na afloop van een activiteit, direct
  4. Na afloop van een activiteit, aan het eind van de maand
  5. Na afloop van een taakgroep, direct
  6. Na afloop van een taakgroep, aan het eind van de maand
 
4

Keuze facturatiegroep (taakgroep)

 
Facturatiegroepen/taakgroepen bieden de mogelijkheid om delen van processen afzonderlijk van elkaar te factureren.
 
Als u bijvoorbeeld de activiteiten IM01, IM02 en IM03 voor €5,00 wilt factureren na afloop van IM03 en de rest voor €9,00 aan het eind van IM06 dan zet u de waarden van de velden als volgt:
 
Activiteit        Facturatieschema                         Facturatiegroep          Verkoopprijs
IM01               Na facturatiegroep, direct                    0                              0,00
IM02               Na facturatiegroep, direct                    0                              0,00
IM03               Na facturatiegroep, direct                    0                              5,00
IM04               Na facturatiegroep, direct                    1                              0,00
IM051             Na facturatiegroep, direct                    1                              0,00
IM052             Na facturatiegroep, direct                    1                              0,00
IM06               Na facturatiegroep, direct                    1                              9,00
 
5

Verkoopprijs

 
Geef per activiteit aan welk bedrag aan de klant in rekening worden gebracht of vermeld het totaalbedrag bij de laatste activiteit. Als u gebruik maakt van facturatiegroepen moet u erop letten dat de laatste activiteit van elke groep het te factureren bedrag voor de betreffende groep bevat.
 
6

Betalingstermijn (dagen)

 
Geef in dit veld aan welke betalingstermijn (in dagen) u aan klanten verleend.
 
De rekenmodule houdt geen rekening met wanbetaling en gaat ervan uit dat het gefactureerde bedrag altijd altijd exact op het moment van factureren plus de betalingstermijn binnenkomt.
 
7

Keuze kostenboeking

 
De rekenmodule heeft twee mogelijkheden om (interne) kosten te boeken: direct na afloop van de uitgevoerde activiteit of aan het eind van de maand.