Gegevens

 
Als u in het kader aan de linkerzijde van het scherm een item selecteert, dan wordt het tabblad met de bijbehorende basisgegevens getoond. Voor dit onderdeel zien deze gegevens er als volgt uit. In deze paragraaf geven we uitleg over de verschillende elementen. Met een muisklik op een nummer springt u rechtstreeks naar het betreffende element.
 
 
Gegevens
 
1

Naam

 
Vul hier de naam van de medewerker in. Als u de naam wijzigt dan verandert de vermelding in het linker kader mee.
 
2

ID

 
Vul hier de ID in waaronder de medewerker binnen het bedrijf geregistreerd is. In de regel zal dat het (unieke) personeelnummer zijn. Hoewel het niet verplicht is om dit veld te vullen, wordt aanbevolen om hier toch een unieke waarde in te voeren om dubbele registratie in het geval van een import te voorkomen.
 
3

Afdeling

 
Vul hier de naam van de afdeling in, waarbinnen de medewerker is geplaatst. Het maakt hierbij niet uit voor welke afdeling daadwerkelijk activiteiten worden verricht.
 
4

Profiel beschikbaarheid

 
Kies hier een profiel dat van toepassing is op de betreffende medewerker. Hiermee geeft u aan op welke tijdstippen de medewerker wel of niet beschikbaar is voor het uitvoeren van werkzaamheden. Standaard wordt aan een medewerker het profiel 'standaard beschikbaarheid medewerkers' toegekend.
 
5

Parameters

 
U kunt bij een medewerker de onderstaande parameters instellen:
 
Uurtarief
Vul hier de integrale kostprijs van de medewerker in, dus alle loonkosten inclusief overheadkosten, kosten voor een leaseauto etc.
 
Absentie
Geef op een schaal van 0 to 100 het gemiddelde jaarlijkse absentiepercentage van de medewerker weer. Als u vanuit privacy oogpunt niet beschikt over de absentiegegevens van individuele personen, dan kunt u hier ook het afdelings-/bedrijfsgemiddelde invoeren of bij het uitvoeren van simulaties kiezen voor een generiek percentage.
 
Motivatie
Geef op een schaal van 1 to 200 aan in welke mate de betreffende medewerker gemotiveerd is voor het uitvoeren van activiteiten. De waarde 100 is hierbij het uitgangspunt voor een normale  motivatie. Lagere/hogere waarden geven respectievelijk een lagere/hogere motivatie aan.
 
Geboortejaar
Vul hier het geboortejaar van de medewerker in.
 
Overwerk tariefindex
Geef op een schaal van 100 tot 300 aan met welke factor het uurtarief wordt verhoogd als er sprake is van overwerk (doorwerken buiten de tijden zoals vermeld in het beschikbaarheidsprofiel). Een waarde van 100 geeft aan dat er in geval van overwerk tegen het normale uurtarief wordt gewerkt.