SPC check

 
Met SILVI kunt u snel een Statistische Proces Controle (SPC) uitvoeren op een bestand met meetwaarden. In deze paragraaf laten we zien hoe u dat doet.
 
 
SPC check
 
1

Selectie document

 
Met een druk op deze knop opent u een venster waarin u een document met meetwaarden (.txt) kunt selecteren en openen. Let erop dat elke regel in het bestand maar één waarde bevat.
 
2

Naam document

 
De naam van het geselecteerde document met meetwaarden.
 
3

Waarnemingen > 3σ van gemiddelde

 
Van elke individuele waarde in het document wordt bepaald hoeveel deze afwijkt van het gemiddelde. Als de afwijking groter is dan drie keer de waarde van de standaardafwijking dan wordt de waarde in dit veld opgenomen. Tussen haakjes staat het regelnummer van de waarde in het document.
 
Waarden met een dusdanig grote afwijking moeten nader worden onderzocht om de reden van de afwijking te achterhalen. Dit omdat ze ervoor zorgen dat het proces statistisch niet beheerst verloopt.
 
4

Waarnemingen > 2σ van gemiddelde

 
Van elke individuele waarde in het document wordt bepaald hoeveel deze afwijkt van het gemiddelde. Als de afwijking groter is dan twee keer de waarde van de standaardafwijking dan wordt de waarde in dit veld opgenomen. Tussen haakjes staat het regelnummer van de waarde in het document.
 
Waarden met een dergelijke afwijking moeten ook nader worden onderzocht om de reden van de afwijking te achterhalen. Dit omdat ze ervoor zorgen dat het proces statistisch niet beheerst verloopt.
 
5

Waarnemingen > 1σ van gemiddelde

 
Van elke individuele waarde in het document wordt bepaald hoeveel deze afwijkt van het gemiddelde. Als de afwijking groter is dan één keer de waarde van de standaardafwijking dan wordt de waarde in dit veld opgenomen. Tussen haakjes staat het regelnummer van de waarde in het document.
 
6

Grafiek

 
In de grafiek staande aantal van elke categorie schematisch weergegeven. De oranje en rode balken verdienen nader onderzoek, omdat dit de categorieën zijn met de grootste afwijkingen.
 
7

Uitvoeren fictieve verbeterslag

 
Met een druk op deze knop kunt u nagaan wat er met de uitkomst zou gebeuren als alle waarden uit de rode categorie (een verschil van meer dan 3 keer de standaardafwijking met het gemiddelde) teruggebracht zouden worden naar de gemiddelde waarde. Er is kortom een verbeterslag uitgevoerd door de reden van de grote afwijkingen weg te nemen. Zo'n verbeterslag kost echter geld en hiermee krijgt u een eerste globale indruk van de opbrengst.