Simulaties

 
Zodar u resources en processen heeft ingevoerd kunt u beginnen met waar het binnen SILVI om draait: het rekenen met scenario's aan de hand van simulaties. Ook hierbinnen kunt u nog het nodige instellen, waarop we in dit hoofdstuk ingaan. U bereikt het simulatiescherm via de onderstaande knop:
 
 
Simulaties
 
1

Simulaties

 
Navigatie  | Processen - Nieuwe simulatie
 
1. Simulaties
 
Doel:
Het samenstellen en uitvoeren van een nieuwe simulatie.
 
Werkwijze:
1.     Nadat u op de knop Nieuwe simulatie heeft gedrukt wordt het onderstaande venster getoond.
2.     Lees hier hoe u de gegevens kunt aanpassen of verwijderen.