Functies

 
De Microsoft Visio importmodule wordt geopend in een nieuw scherm. Het menu is daarbij gereduceerd tot de onderstaande vier items, waarvan we de functie hieronder zullen toelichten.
 
Functies
 
1

Openen

 
1. Openen
 
Na een druk op de knop Openen wordt het onderstaande scherm getoond. U kunt hierin nu het Microsoft Visio schema openen dat gebruikt zal worden voor het vullen van het geselecteerde proces.
 
 
Als u het bestand heeft geopend dan wordt het bestand gekopieerd naar de SILVI werkdirectory (../public documents/silvi/input).
U krijgt daarvan de onderstaande melding.
 
 
 
Dit gebeurt omdat het voor SILVI noodzakelijk kan zijn om wijzigingen aan te brengen in het schema. Om het originele schema hiermee niet te 'vervuilen' worden de bewerkingen op het kopie uitgevoerd.
 
2

Opslaan

 
2. Opslaan
 
Met een druk op de knop Opslaan wordt het schema met de daarin eventueel doorgevoerde wijzigingen opgeslagen. Hierbij wordt gecontroleerd of het schema aan alle eisen voldoet. Mocht het schema essentiƫle onderdelen missen dan wordt hiervan melding gemaakt:
 
 
 
3

Importeren

 
3. Importeren
 
Met een druk op de knop Importeren wordt het schema met de daarin eventueel doorgevoerde wijzigingen opgeslagen. Hierbij wordt gecontroleerd of het schema aan alle eisen voldoet. Mocht het schema essentiƫle onderdelen missen dan wordt hiervan melding gemaakt.
 
Als alle data goed konden worden overgezet dan verschijnt de onderstaande boodschap:
 
 
 
 
Alle activiteiten zijn hiermee aan het geselecteerde proces toegevoegd. U kunt nu terugkeren naar SILVI (zie punt 4) om eventueel verdere bewerkingen uit te voeren.
 
4

Afsluiten 

 
4.  Afsluiten
 
Met een druk op deze knop sluit u de Microsoft Visio importmodule en keert u terug naar het hoofdscherm van SILVI.