Importeren van startschema's

 
In deze paragraaf tonen we hoe u de startschema's van processen automatisch kunt vullen met tijdstippen.
 
 
Importeren van startschema's
 
 
Invoerformaat
Een van de mogelijkheden om processen in SILVI te starten is aan de hand van startschema’s. Deze schema’s bevatten alle tijdstippen in een jaar waarop een specifiek proces moet worden geactiveerd. De koppeling met Clientele vult deze schema’s automatisch, maar u kunt ze ook handmatig importeren door aan SILVI een .txt bestand aan te bieden. De vereiste opbouw van de regels in dit bestand is: datum/tijd|startschema-ID
 
De datum heeft als format:      yyyy-MM-dd
De tijd heeft als format:           uu:mm:ss
 
Voorbeeld:
3 april 2009 om 8:50:34 moet worden vermeld als 2009-04-03 08:50:34
 
Het veld startschema-ID is een numeriek veld met een waarde van minimaal 0. Deze waarde correspondeert met het ID dat in SILVI bij het schema staat vermeld.
 
Voorbeeld:
Als het bovenstaande tijdstip aan het startschema met ID=3 gekoppeld moet worden, dan wordt dit in het importbestand als volgt vermeld:     2009-04-03 08:50:34|3
 
 
1

Toelichting

 
Dit veld bevat een korte uitleg van de importfunctie. U kunt in dit veld zelf geen tekst invoeren.
 
2

Schema ID

 
Het nummer waaronder het startschema binnen SILVI geregistreerd is.
 
3

Selecteren van een importbestand

 
Met een druk op deze knop roept u het onderstaande scherm op, waarmee u een textbestand (.txt) kunt zoeken en selecteren voor de import.
 
Werkwijze:
1.     Navigeer naar het te gebruiken importbestand en selecteer dat door er met de muis op te klikken.
2.     Druk op de knop Openen.
 
4

Naam van het importbestand

 
In dit veld staat de naam (en de locatie) van het door u geselecteerde importbestand.
 
5

Starten van de import

 
Druk op deze knop om de import te starten.