Koppelen activiteiten

 
Dit onderdeel bevat, naast het tabblad met de basisgegevens, ook het tabblad Koppelen activiteiten. Als u dit blad opent, door er met de muis op te klikken, dan wordt het onderstaande scherm getoond. In deze paragraaf geven we uitleg over de verschillende elementen. Met een muisklik op een nummer springt u rechtstreeks naar het betreffende element.
 
Koppelen activiteiten
 
 
Om een activiteit aan een proces te koppelen doet u het volgende:
1.     Selecteer het proces in het linker kader.
2.     Selecteer de activiteit in het rechter kader.
3.     Selecteer een startmoment (zie punt 1).
4.     Bepaal of het een verplichte activiteit betreft (zie punt 2).
5.     Bepaal de kans op uitvoering (zie punt 3).
6.     Druk op de knop Toevoegen.
 
Om een activiteit uit een proces te verwijderen doet u het volgende:
1.     Selecteer het proces in het linker kader.
2.     Klik op de regel(s) van de betreffende activiteit in de tabel met gekoppelde activiteiten (zie punt 4).
3.     Druk op de knop Verwijderen.
4.     Controleer of de startmomenten van de andere activiteiten moeten worden aangepast.
 
 
1

Startmoment

 
Via dit keuzeveld geeft u aan welk startschema standaard gebruikt wordt voor het activeren van het geselecteerde proces. Naast het gebruik van startschema's kunnen processen ook door events worden geactiveerd.
 
2

Verplichte uitvoering

 
Activiteiten hebben binnen een proces onderlinge relaties. Als een activiteit twee of meer voorgangers (activiteiten) heeft, dan kunnen er zich verschillende situaties voordoen:
 
1.     De activiteit mag pas starten als alle voorgangers zijn afgehandeld
2.     De activiteit mag starten als minimaal één voorganger is afgehandeld
 
In situatie 1 zal aan de simulator van SILVI moeten worden verteld dat beide voorgangers verplicht moeten zijn uitgevoerd. In dat geval selecteert u bij deze twee activiteiten de waarde ja in het veld verplicht.
 
3

Kans op uitvoering

 
Via dit veld geeft u aan wat de kans is dat de betreffende activiteit zal worden uitgevoerd als het proces wordt doorlopen. Vaak zal deze waarde 100 procent bedragen, maar als het proces beslissingsmomenten bevat dan kunnen ook andere waarden voorkomen.
 
Let op:
Zorg ervoor dat de som van de kansen direct na een beslissingsmoment altijd exact 100 procent bedraagt.
 
4

Gekoppelde activiteiten

 
In deze tabel staan alle aan het proces gekoppelde activiteiten, hun onderlinge relaties en de kans op uitvoering vermeld. U kunt de kans op uitvoering van een activiteit aanpassen door op de betreffende regel het veld in de kolom kans% te wijzigen. Wijzingen worden automatisch opgeslagen.