Regels motivatie/klanten

 
U kunt elke simulatie binnen SILVI op een aantal specifieke onderdelen aanpassen. In deze paragraaf kijken we naar de keuzes die u kunt maken op het gebied van het motivatie en klanttevredenheid binnen simulaties.
 
 
Regels motivatie/klanten
 
1

Invloed van motivatie op absentie meenemen

 
In SILVI kan het absentiepercentage van een medewerker afhankelijk worden gemaakt van zijn/haar motivatie. Door het in of uitschakelen van dit selectievakje beslist u of dit aspect in de simulatie wordt meegenomen.
 
2

Invloed van motivatie op snelheid meenemen

 
In SILVI kan de handelingssnelheid van een medewerker afhankelijk worden gemaakt van zijn/haar motivatie. Door het in of uitschakelen van dit selectievakje beslist u of dit aspect in de simulatie wordt meegenomen.
 
3

Invloed van motivatie op foutkans meenemen

 
In SILVI kan de hoeveelheid gemaakte fouten van een medewerker afhankelijk worden gemaakt van zijn/haar motivatie. Door het in of uitschakelen van dit selectievakje beslist u of dit aspect in de simulatie wordt meegenomen.
 
4

Invloed van klanttevredenheid op klachten meenemen

 
In SILVI kan de hoeveelheid binnenkomende klachten afhankelijk worden gemaakt van de klanttevredenheid. Door het in of uitschakelen van dit selectievakje beslist u of dit aspect in de simulatie wordt meegenomen.
 
5

Vertraging binnenkomst klachten

 
In dit veld kunt u aangeven hoeveel weken na het meten van de klanttevredenheid er eventueel klachten binnenkomen over de uitvoering van een proces dat onder de norm presteert.
 
6

Invloed van klanttevredenheid op vraag meenemen

 
In SILVI kan de vraag naar activiteiten afhankelijk worden gemaakt van de klanttevredenheid. Door het in of uitschakelen van dit selectievakje beslist u of dit aspect in de simulatie wordt meegenomen.
 
7

Meetperiode klanttevredenheid voor invloed op vraag

 
In dit veld kunt u aangeven hoeveel weken na het meten van de klanttevredenheid er eventueel effect te zien is op de vraag naar een proces.