Importeren van procesdata via BPMN-bestanden

 
De Business Process Modeling Notation (BPMN) is een gestandaardiseerd XML-uitvoerformaat  voor procesmodellering. Binnen SILVI kunt u processen ook via BPMN bestanden importeren. Alle in het bestand opgenomen activiteiten en hun onderlinge relaties worden daarmee automatisch in de verschillende tabellen opgenomen.
 
BPMN bestanden kunnen wel gegevens bevatten over functies (de zogenaamde lanes in een procesdiagram) maar bevatten geen gegevens over resources.
De functies worden door SILVI automatisch aangemaakt en aan de betreffende activiteiten gekoppeld. De data van de resources die de functies vervullen zult u na de import zelf moeten toevoegen (handmatig of via een import).
 
Let op:
Er worden door SILVI geen subprocessen aangemaakt. Als het te importeren proces subprocessen bevat dan worden de activiteiten daarvan direct aan het geselecteerde proces toegekend. De naam van het originele subproces wordt dan in de activiteitenlijst tussen haakjes achter de naam van de activiteit vermeld.
 
De BPMN-importfunctie kan de gegevens van één proces tegelijk aanpassen. Het is daarom noodzakelijk dat u eerst het goede proces selecteert voordat u de import start, omdat anders de gegevens van het verkeerde proces worden overschreven.
 
 
Importeren van procesdata via BPMN-bestanden
 
1

Selectie van het te vullen proces

 
In dit kader selecteert u het proces dat u wilt vullen aan de hand van het Visio-schema. Klik met de muis op een regel om het te vullen proces te selecteren.