Startschema's

 
Startschema's bepalen (naast events) op welke geplande tijdstippen een proces wordt gestart en is daarmee een afspiegeling van het vraagpatroon van de (interne) klant. In deze paragraaf tonen wij hoe u startschema's binnen SILVI  kunt beheren.
 
Het startschema met de naam Standaardschema kan niet worden verwijderd.
 
 
Voor dit onderdeel is de onderstaande statistische indicator beschikbaar:
 
Aantal starts
Aan startschema's worden startmomenten toegekend. Deze indicator geeft aan hoeveel starts er gemiddeld aan een schema zijn gekoppeld. De gevonden waarden van alle geselecteerde startschema's worden in het taartdiagram opgenomen.