Instellen van de import parameters

 
Om de standaard import van gegevens uit de Clientele ITSM database op onderdelen aan te passen kunt u een aantal instellingen wijzigen. Welke dat zijn en hoe u dat doet leest u in deze paragraaf.
 
 
Instellen van de import parameters
 
1

Startdatum import

 
Om een juiste afspiegeling van de workload in een specifieke periode te krijgen haalt SILVI altijd maximaal (en bij voorkeur precies) 1 jaar aan data uit de Clientele ITSM database. In dit veld kunt u opgeven vanaf welke dag de data moeten worden geïmporteerd.
 
2

Tijdvak import

 
In dit veld kunt u aangeven hoeveel dagen na de opgegeven datum (zie punt 1) de import mee moet nemen. Omdat SILVI per project de data van maximaal één jaar meeneemt is de waarde van dit veld  gelimiteerd op 364 dagen. Alle, in de opgegeven periode, actieve resources en meldingen worden meegenomen in de import.
 
3

Standaard uurtarief

 
Omdat in Clientele ITSM geen uurtarieven van medewerkers zijn opgenomen, wordt standaard een waarde van € 0,00 toegekend. U kunt dit bedrag aanpassen door in dit veld een andere waarde in te vullen. Alle geïmporteerde medewerkers krijgen het ingegeven tarief mee.
 
4

Standaard uurtarief overwerkindex

 
Omdat Clientele ITSM geen gegevens bevat over hoe om te gaan met de kosten van eventueel overwerk door medewerkers, wordt standaard een waarde van 125% toegekend. U kunt dit percentage aanpassen door in dit veld een andere waarde in te vullen. Alle geïmporteerde medewerkers krijgen het ingegeven percentage mee.
 
5

Standaard motivatie percentage

 
Omdat Clientele ITSM geen gegevens bevat over de motivatie van medewerkers, wordt standaard een waarde van 100 toegekend. U kunt deze standaardwaarde in dit veld aanpassen. Alle geïmporteerde medewerkers krijgen de ingegeven waarde mee.
 
6

Standaard absentiepercentage

 
Omdat Clientele ITSM geen gegevens bevat over de absentie van medewerkers, wordt standaard een waarde van 5% toegekend. U kunt deze standaardwaarde in dit veld aanpassen. Alle geïmporteerde medewerkers krijgen het ingegeven percentage mee.
 
7

Voorwaarde actieve periode

 
Om te voorkomen dat ook medewerkers worden geïmporteerd, die het bedrijf al (lang) hebben verlaten, kunt u hier aangeven in welke tijdspanne (gerekend vanaf vandaag) medewerkers actief moeten zijn geweest om voor import in aanmerking te komen.
 
De standaardwaarde in ingesteld op 364 dagen (het aantal dagen dat SILVI tot een jaar rekent: 52 weken van 7 dagen).
 
8

Template proces incidenten

 
SILVI bevat een standaardproces genaamd ITIL Incident Management. Als u de Clientele meldingen uit de categorie Incidents tijdens de import wilt koppelen aan dit proces, dan kiest u hier voor deze template. Als u andere processen als template heeft gekenmerkt dan kunt u ook voor één van deze processen kiezen.
 
9

Template proces problemen

 
SILVI bevat een standaardproces genaamd ITIL Problem Management. Als u de Clientele meldingen uit de categorie Problems tijdens de import wilt koppelen aan dit proces, dan kiest u hier voor deze template. Als u andere processen als template heeft gekenmerkt dan kunt u ook voor één van deze processen kiezen.
 
10

Template proces  wijzigingsverzoeken

 
SILVI bevat een standaardproces genaamd ITIL Wijzigingsverzoek. Als u de Clientele meldingen uit de categorie Change requests tijdens de import wilt koppelen aan dit proces, dan kiest u hier voor deze template. Als u andere processen als template heeft gekenmerkt dan kunt u ook voor één van deze processen kiezen.
 
11

Template proces service aanvragen

 
SILVI bevat een standaardproces genaamd ITIL Service aanvraag. Als u de Clientele meldingen uit de categorie Service requests tijdens de import wilt koppelen aan dit proces, dan kiest u hier voor deze template. Als u andere processen als template heeft gekenmerkt dan kunt u ook voor één van deze processen kiezen.
 
12

Voorwaarde maximale doorlooptijd

 
Mocht het zo zijn dat (reeds verholpen) problemen in het verleden in een bepaalde periode tot sterk verminderde prestaties hebben geleid, dan zijn er redenen om deze meldingen buiten de import te laten. Dit om het beeld van de normale gang van zaken niet te vertroebelen. Meldingen met een langere doorlooptijd dan de hier ingegeven waarde worden dan buiten de import gelaten.
 
De standaardwaarde is ingesteld op 125 uur binnen het bijbehorende service window. U kunt per categorie (incidenten, problemen, wijzigingsverzoeken en service aanvragen) een andere keuze maken.