Regels simulatie

 
U kunt elke simulatie binnen SILVI op een aantal specifieke onderdelen aanpassen. In deze paragraaf kijken we naar de keuzes die u kunt maken op het gebied van de uitvoering simulaties.
 
 
Regels simulatie
 
1

Detaillering simulatie

 
Standaard staat de tijdeenheid van de simulator ingesteld op minuten. Dat houdt in dat elke resource in blokken van een minuut aan activiteiten wordt gekoppeld. Zet dit selectievakje aan als u behoefte heeft aan het verkleinen van de tijdeenheid naar seconden. Houdt er in dat geval wel rekening mee dat het uitvoeren van simulaties aanzienlijk langer kan duren.
 
2

Repeteerbaarheid simulatie

 
SILVI maakt bij haar simulaties gebruik van willekeurig gegenereerde getallen. Dat houdt in dat twee simulaties met een identiek scenario op verschillende machines verschillende resultaten opleveren. Voor de analyse van effecten van veranderingen is dit geen gewenste situatie. Daarom bevat SILVI ook een faciliteit om van vooraf bepaalde (pseudo-) randomgetallen gebruik te maken. Hierdoor zullen identieke scenario's op veraschillende macghines identieke resultaten opleveren. Schakel deze optie daarom alleen uit als u vanuit statistisch oogpunt (bijvoorbeeld bij een te gering aantal meetwaarden) behoefte heeft aan meervoudige uitvoering van een scenario, waarbij de resultaten onderling mogen/moeten afwijken.
 
3

Negeren van lege en volle magazijnen

 
Schakel deze optie in als u niet wilt dat een leeg- of vol magazijn een proces stopt, zodat u kunt bepalen wat het gemiddelde voorraadtekort c.q. -overschot van de magazijnen bedraagt.
 
4

Aanloopperiode simulatie

 
Vooral als de simulatieperiode (de tijd tussen de startweek en de eindweek) klein is wordt aanbevolen om een startperiode te gebruiken om meer betrouwbare resultaten te krijgen. Het aantal weken, zoals vermeld in het veld periode, wordt dan toegevoegd aan de simulatie. De uitkomsten van deze extra simulatieweken worden echter niet meegenomen in het bepalen van de resultaten. Ze worden alleen gebruikt om de inhoud van de tabellen op een realistisch niveau te brengen (zoals de beschikbaarheid medewerkers) voordat de daadwerkelijke simulatie start.
 
5

Aantal weken aanloopperiode

 
Het aantal weken fictieve simulatie dat wordt gebruikt om meer betrouwbare resultaten te krijgen (zie punt 4).