Wachtrijen

 
Wachtrijen vervullen een belangrijke rol bij het uitvoeren van processen, omdat ze zorgen voor de mogelijke ontkoppeling van de processtappen in termen van tijd. Activiteiten worden in wachtrijen geplaatst, waarna aan de hand van regels de volgende kandidaat voor uitvoering kan worden geselecteerd. In deze paragraaf tonen wij hoe u wachtrijen binnen SILVI beheert.
 
 
Voor dit onderdeel zijn de onderstaande statistische indicatoren beschikbaar:
 
Maximale lengte wachtrij
Aan wachtrijen kan een maximale lengte worden toegekend. Deze indicator geeft de gemiddelde maximale wachtrijlengte aan. De gevonden waarden van alle geselecteerde wachtrijen worden in het taartdiagram opgenomen.
 
Startlengte wachtrij
Analoog aan de maximale lengte kan aan wachtrijen ook een startlengte worden toegekend (de actuele lengte en tevens de waarde waarmee de simulatie start). Deze indicator geeft de gemiddelde startlengte aan. De gevonden waarden van alle geselecteerde wachtrijen worden in het taartdiagram opgenomen.