Risico's

 
In deze paragraaf tonen we hoe u projecten kunt toetsen op eventueel aanwezige risico's.
 
Risico's
 
1

Details

 
In deze tabel staan alle risico's gecategoriseerd vermeld. U kunt hiermee snel zien op welke onderdelen het project eventueel nog aanpassing nodig heeft.