Importeren van procesdata via XPDL-bestanden

 
Naast het eerder genoemde BMPN is ook de XML Process Definition Language (XPDL) is een gestandaardiseerd formaat voor het uitwisselen van procesinformatie.
 
Binnen SILVI kunt u processen ook via XPDL bestanden importeren. Alle in het bestand opgenomen activiteiten en hun onderlinge relaties worden daarmee automatisch in de verschillende tabellen opgenomen.
 
XPDL bestanden bevatten geen gegevens over resources. Deze data zult u na de import nog zelf moeten toevoegen (handmatig of via een import).
 
Let op:
Er worden door SILVI geen subprocessen aangemaakt. Als het te importeren proces subprocessen bevat dan worden de activiteiten daarvan direct aan het geselecteerde proces toegekend. De naam van het originele subproces wordt dan in de activiteitenlijst tussen haakjes achter de naam van de activiteit vermeld.
 
De XPDL-importfunctie kan de gegevens van één proces tegelijk aanpassen. Het is daarom noodzakelijk dat u eerst het goede proces selecteert voordat u de import start, omdat anders de gegevens van het verkeerde proces worden overschreven.
 
 
Importeren van procesdata via XPDL-bestanden
 
1

Selectie van het te vullen proces

 
In dit kader selecteert u het proces dat u wilt vullen aan de hand van het Visio-schema. Klik met de muis op een regel om het te vullen proces te selecteren.