Items toevoegen/verwijderen

 
Als u zich binnen een onderdeel van SILVI bevindt waar elementen kunnen worden toegevoegd en verwijderd, dan ziet het kader linksboven er als volgt uit:
 
 
Items toevoegen/verwijderen
 
Let op:
Als er nog geen elementen zijn ingevoerd dan zal de knop verwijderen niet zichtbaar zijn.
 
1

Een item toevoegen

 
Doel:
Met een druk op deze knop maakt u een nieuw element aan binnen het onderdeel waarin u zich op dat moment bevindt. Na het invoeren van de benodigde gegevens kunt u ervoor kiezen om het element op te slaan (via de knop Opslaan) of de invoer te annuleren (via de knop Annuleren).
 
Voorbeeld:
U bent in het onderdeel Medewerkers en drukt op de knop Nieuw.
De invoervelden worden nu leeg gemaakt en u kunt een nieuwe medewerker toevoegen. Hierbij wordt het onderstaande scherm getoond.
 
 
 
Werkwijze:
1.     Voer in de tekstvelden de gegevens van het nieuwe item in.
2.     Druk op de knop Opslaan om het item aan de database toe te voegen óf op de knop Annuleren om de invoer te stoppen zonder op te slaan.
 
2

Een item verwijderen

 
Doel:
Met een druk op deze knop verwijdert u een element uit het onderdeel waarin u zich op dat moment bevindt. Voor het daadwerkelijk verwijderen wordt u eerst nog om bevestiging gevraagd.
 
Voorbeeld:
U bent in het onderdeel Medewerkers, heeft een medewerker geselecteerd en drukt op de knop Verwijderen.  Het onderstaande scherm wordt nu getoond.
 
 
 
Werkwijze:
1.     Druk op de knop Ja om het item daadwerkelijk te verwijderen óf op de knop Nee om de verwijdering te annuleren.