Gegevens

 
Als u in het kader aan de linkerzijde van het scherm een item selecteert, dan wordt het tabblad met de bijbehorende basisgegevens getoond. Voor dit onderdeel zien deze gegevens er als volgt uit. In deze paragraaf geven we uitleg over de verschillende elementen. Met een muisklik op een nummer springt u rechtstreeks naar het betreffende element.
 
 
Gegevens
 
1

Naam

 
Vul hier de naam van de functie in. Als u de naam wijzigt dan verandert de vermelding in het linker kader mee.
 
2

Beschrijving

 
In dit veld kunt u eventueel een beschrijving opnemen van de ingevoerde functie. Zeker als het aantal functies toeneemt en het verschil tussen bepaalde functies gering is, helpt een goede beschrijving u om ze beter van elkaar te kunnen onderscheiden.
 
3

Gekoppelde resources

 
Kies in dit kader de medewerkers die u aan de geselecteerde functie wilt koppelen door de control-toets ingedrukt te houden en vervolgens op de betreffende regel(s) te klikken. U ontkoppelt een medewerker van een functie door (met ingedrukte control-toets) nogmaals op de regel te klikken. Alle wijzigingen worden automatisch opgeslagen.