Starten van een simulatie

 
In deze paragraaf tonen wij hoe u, na het invoeren van een benodigde gegevens, een simulatie start.
 
1

Starten van een simulatie

 
1. Starten van een simulatie
 
Door op deze knop te drukken start u een simulatie met de door u ingestelde parameters. Er wordt nu nog een laatste controle op de compleetheid van het project uitgevoerd. Mocht het project incompleet zijn dan zult u dit eerst moeten verhelpen voordat u de simulatie kunt uitvoeren.