Effecten

 
Als u in het kader aan de linkerzijde van het scherm een item selecteert, dan wordt het tabblad Effecten getoond. In deze paragraaf geven we uitleg over de verschillende elementen. Met een muisklik op een nummer springt u rechtstreeks naar het betreffende element.
 
 
Effecten
 
 
Om een effect aan een proces te koppelen doet u het volgende:
1.     Selecteer het proces in het linker kader.
2.     Selecteer de waarden voor de ondergrens, de bovengrens en de afwijking.
3.     Druk op de knop Koppelen.
 
Om een effect te verwijderen doet u het volgende:
1.     Selecteer het proces in het linker kader.
2.     Klik op de regel van het te verwijderen effect in de tabel met toegekende effecten (zie punt 5).
3.     Druk op de knop Ontkoppelen.
 
 
1

Ondergrens

 
In dit veld geeft u aan vanaf welke waarde van de klanttevredenheid het bewuste effect zal optreden.
 
2

Bovengrens

 
In dit veld geeft u aan tot en met welke waarde van de klanttevredenheid het bewuste effect zal optreden.
 
3

Afwijking in %

 
In dit veld geeft u aan met hoeveel procent de vraag (in relatieve zin) zal wijzigen, wanneer de waarde van de klanttevredenheid zich binnen de opgegeven grenzen bevindt. Voorbeeld: een afwijking van -10 betekent een verlaging van 10% op de normale vraag, zoals bijvoorbeeld ingegeven in het startschema van het proces. Als daar in een tijdvak een vraag van 40 stuks is vermeld, dan zal de vraag in dat tijdvak worden verlaagd naar 36 stuks, zodra de klanttevredenheid op het betreffende proces tussen de opgegeven grenzen valt.
 
4

Toegekende effecten

 
In deze tabel staan per proces alle ingevoerde effecten van de klanttevredenheid op de vraag vermeld. Door op de velden te klikken kunt u de waarden in de tabel aanpassen. Alle wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
 
Om de data te sorteren op een van de kolommen klikt u op de titelbalk van de betreffende kolom en houdt de muisknop ingedrukt. Vervolgens sleept u de titelbalk naar het vak met de tekst sleep de kolomkop naar dit vak om daarop te groeperen en laat de muisknop weer los. U verwijdert een sortering door het betreffende vak terug te slepen naar de kolommen.