Gegevens

 
Als u in het kader aan de linkerzijde van het scherm een item selecteert, dan wordt het tabblad met de bijbehorende basisgegevens getoond. Voor dit onderdeel zien deze gegevens er als volgt uit. In deze paragraaf geven we uitleg over de verschillende elementen. Met een muisklik op een nummer springt u rechtstreeks naar het betreffende element.
 
 
Gegevens
 
1

Naam

 
Vul hier de naam van het team in. Als u de naam wijzigt dan verandert de vermelding in het linker kader mee.
 
2

Beschrijving

 
In dit veld kunt u eventueel een beschrijving opnemen van het ingevoerde team. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de reden van de ingevoerde samenstelling, de functie van het team etc. Als het aantal teams toeneemt helpt een goede beschrijving u om de verschillende teams beter van elkaar te kunnen onderscheiden.
 
3

Sortering

 
De teams worden standaard gesorteerd op het aantal gelijktijdig benodigde functies, zoals ingevoerd in de kolom aantal. U kunt de sorteervolgorde (van laag naar hoog of andersom) veranderen door op het pijltje te drukken. Bij dit onderdeel kunt u niet op andere elementen sorteren.
 
4

Gekoppelde functies

 
Kies in dit kader de functies die u aan het geselecteerde team wilt koppelen door in de kolom aantal een getal hoger dan nul in te vullen. Het aantal geeft aan hoeveel medewerkers (die de betreffende functie vervullen) tegelijk aanwezig moeten zijn voor het uitvoeren van een activiteit door het team. U ontkoppelt een functie van het team door het aantal weer op nul te zetten. Alle wijzigingen worden automatisch opgeslagen.