Goederenverplaatsing

 
Als een activiteit gebruik maakt van goederen (grondstoffen of halffabrikaat) dan biedt SILVI de mogelijkheid om een goederenstroom te koppelen. In deze paragraaf laten we zien hoe u dat doet.
 
 
Goederenverplaatsing
 
1

Goederen overnemen van de voorafgaande activiteit

 
Door deze optie te selecteren geeft u aan dat de voor de activiteit benodigde goederen worden geleverd door de voorafgaande activiteit. Als er geen voorafgaande activiteit is dan wordt aangenomen dat de goederen nieuw binnenkomen.
 
2

Goederen komen nieuw binnen

 
Door deze optie te selecteren geeft u aan dat de voor de activiteit benodigde goederen nieuw worden geleverd op het moment dat de activiteit start.
 
3

Goederen uit een magazijn halen

 
Door deze optie te selecteren geeft u aan dat de voor de activiteit benodigde goederen uit het gespecificeerde magazijn worden gehaald. U kunt hiervoor ook regels in de simulatie instellen.
 
4

Benodigde goederen (gemiddeld)

 
De gemiddelde hoeveelheid goederen (in stuks) die nodig is voor het uitvoeren van de betreffende activiteit.
 
5

Benodigde goederen (standaardafwijking)

 
De standaardafwijking van de hoeveelheid goederen (in stuks) die nodig is voor het uitvoeren van de betreffende activiteit. In feite geeft een standaardafwijking > 0 aan dat er sprake is van verspilling en dat de gemiddelde hoeveelheid benodigde goederen eigenlijk omlaag zou moeten kunnen.
 
6

Goederen meegeven aan de opvolgende activiteit

 
Door deze optie te selecteren geeft u aan dat de door de activiteit geproduceerde goederen worden geleverd aan de opvolgende activiteit. Als er geen opvolgende activiteit is dan wordt aangenomen dat de goederen het bedrijf verlaten.
 
7

Goederen verlaten het bedrijf

 
Door deze optie te selecteren geeft u aan dat de door de activiteit geproduceerde goederen het bedrijf verlaten op het moment dat de activiteit is voltooid.
 
8

Goederen in een magazijn plaatsen

 
Door deze optie te selecteren geeft u aan dat de door de activiteit geproduceerde goederen in het gespecificeerde magazijn worden geplaatst. U kunt hiervoor ook regels in de simulatie instellen.
 
9

Gebruik startomvang

 
Door deze optie te selecteren geeft u aan dat de geproduceerde hoeveelheid goederen gelijk is aan de hoeveelheid benodigde goederen. Er vindt dus alleen bewerking plaats en er gaat tijdens de activiteit geen materiaal verloren.
 
10

Geproduceerde goederen (gemiddeld)

 
De gemiddelde hoeveelheid goederen (in stuks) die worden geproduceerd door de betreffende activiteit.
 
11

Geproduceerde goederen (standaardafwijking)

 
De standaardafwijking van de hoeveelheid goederen (in stuks) die worden geproduceerd door de betreffende activiteit. In feite geeft een standaardafwijking > 0 aan dat er sprake is van verspilling en dat de gemiddelde hoeveelheid geproduceerde goederen eigenlijk omhoog zou moeten kunnen.