Teams

 
Sommige activiteiten kunnen alleen worden uitgevoerd als een aantal verschillende functies/rollen gelijktijdig beschikbaar is. Hiervoor heeft SILVI een faciliteit in de vorm van teams. Aan een team zijn één of meer functies gekoppeld. Voor elke functie kan bovendien het gelijktijdig benodigde aantal resources worden gespecificeerd. In deze paragraaf tonen wij hoe u binnen SILVI teams kunt beheren en deze met resources kunt vullen.
 
 
Teams
 
 
Voor dit onderdeel zijn de onderstaande statistische indicatoren beschikbaar:
 
Aantal functies per team
Teams worden samengesteld uit functies. Deze indicator geeft aan uit hoeveel functies een team gemiddeld bestaat. De gevonden waarden van alle geselecteerde teams worden in het taartdiagram opgenomen.
 
Aantal resources per team
Teams worden samengesteld uit functies en aan functies worden resources gekoppeld. Deze indicator geeft aan uit hoeveel resources een team gemiddeld kan putten. De gevonden waarden van alle geselecteerde teams worden in het taartdiagram opgenomen.
 
 
1

Teams

 
Navigatie  | Resources - Teams
 
1. Teams
 
Doel:
Het creëeren, wijzigen en verwijderen van clusters van resources die samen een activiteit uitvoeren.
 
Werkwijze:
1.     Nadat u op de knop Teams heeft gedrukt wordt het onderstaande venster getoond.
2.     Lees hier hoe u de gegevens kunt aanpassen of verwijderen.