Selectie van items

 
Op bijna alle schermen binnen SILVI wordt aan de linkerzijde van het scherm een kader getoond, zoals hieronder weergegeven. Het bevat een lijst met alle ingevoerde items voor het onderdeel, waarin u zich op dat moment bevindt. In deze paragraaf tonen we hoe u in de lijst items selecteert voor bewerking of statistische berekening.
 
 
Selectie van items
 
 
1

Tonen/verbergen van alle items van de groep

 
Met een druk op deze icoon toont of verbergt u alle items die zich in de betreffende groep bevinden.
 
2

Tonen van de ingevoerde gegevens

 
Door in de lijst op de naam van een item te drukken selecteert u dit item voor bewerking. De achtergrondkleur verandert en de ingevoerde gegevens worden op het centrale scherm getoond. Aangebrachte wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
 
U kunt het geselecteerde item verwijderen door linksboven op de knop Verwijderen te drukken en op de knop Ja te drukken als u om bevestiging wordt gevraagd. Kijk hier voor meer uitleg.
 
3

Selecteren voor statistische berekening

 
Alle items waarbij in het vakje voor de naam een vinkje is geplaatst worden meegenomen in de berekening van de statistische indicatoren, waarvan u de resultaten in het kader aan het rechterzijde van het scherm vindt. Voorwaarde hierbij is wel dat u heeft aangegeven dat de statistische indicatoren moeten worden getoond.