Gegevens

 
Als u in het kader aan de linkerzijde van het scherm een item selecteert, dan wordt het tabblad met de bijbehorende basisgegevens getoond. Voor dit onderdeel zien deze gegevens er als volgt uit. In deze paragraaf geven we uitleg over de verschillende elementen. Met een muisklik op een nummer springt u rechtstreeks naar het betreffende element.
 
 
Gegevens
 
1

Naam

 
Vul hier de naam van de machine in. Als u de naam wijzigt dan verandert de vermelding in het linker kader mee.
 
2

ID

 
Vul hier de ID in waaronder de machine binnen het bedrijf geregistreerd is. Hoewel het niet verplicht is om dit veld te vullen, wordt aanbevolen om hier toch een unieke waarde in te voeren om dubbele registratie in het geval van een import te voorkomen.
 
3

Afdeling

 
Vul hier de naam van de afdeling in, die 'eigenaar' is van de machine. Het maakt hierbij niet uit voor welke afdeling daadwerkelijk activiteiten worden verricht.
 
4

Profiel beschikbaarheid

 
Kies hier een profiel dat van toepassing is op de betreffende machine. Hiermee geeft u aan op welke tijdstippen de machine wel of niet beschikbaar is voor het uitvoeren van werkzaamheden. Standaard wordt aan een machine het profiel 'standaard beschikbaarheid machines' toegekend.
 
5

Parameters

 
U kunt bij een machine de onderstaande parameters instellen:
 
Uurtarief
Vul hier de integrale kostprijs van de machine in, dus alle kosten inclusief afschrijvingen, onderhoudskosten, overhead etc.
 
MTTR
Vul hier de Mean Time To Repair van de machine in. De MTTR geeft aan hoeveel minuten er gemiddeld nodig zijn om een storing aan een machine te verhelpen.
 
Capaciteit
Hier kunt u invullen hoeveel eenheden er door een machine per productieslag kunnen worden verwerkt. Voorbeeld: een lift kan per keer 8 personen vervoeren. De capaciteit is daarmee 8. De standaardwaarde voor de capaciteit van een machine is 1.
 
Bouwjaar
Vul hier het bouwjaar van de machine in.
 
MTBF
Vul hier de Mean Time Between Failure van de machine in. De MTBF van een machine geeft aan hoeveel uur er gemiddeld verstrijkt tussen twee opeenvolgende storingen.