Pauze/afwezigheid

 
In deze paragraaf laten we zien hoe u aan resources tijdvakken koppelt, waarbinnen de betreffende resource niet beschikbaar is voor het afhandelen van activiteiten. Als u het tabblad Pauzes/afwezigheid opent, dan wordt het onderstaande scherm getoond:
 
 
Pauze/afwezigheid
 
1

Startweek

 
Selecteer hier de eerste week van het tijdvak. Let erop dat de startweek niet hoger is dan de eindweek.
 
2

Eindweek

 
Selecteer hier de laatste week van het tijdvak. Let erop dat de eindweek niet lager is dan de startweek.
 
3

Startdag

 
Selecteer hier de eerste dag van het tijdvak. Let erop dat de startdag niet later in de week ligt dan de einddag.
 
4

Einddag

 
Selecteer hier de laatste dag van het tijdvak. Let erop dat de einddag niet eerder in de week ligt dan de startdag.
 
5

Starttijd

 
Selecteer hier de starttijd van het tijdvak. Let erop dat de starttijd niet na de eindtijd ligt.
 
6

Eindtijd

 
Selecteer hier de eindtijd van het tijdvak. Let erop dat de eindtijd niet voor de starttijd ligt.
 
7

Tijdvakken pauze/afwezigheid

 
In deze tabel staan alle tijdvakken vermeld, waarop de geselecteerde resource niet beschikbaar is voor het uitvoeren van activiteiten.