Processen

 
Wij verstaan onder een proces een set van samenhangende activiteiten om input om te zetten in output. Een proces wordt gestart door een duidelijke trigger en eindigt met een duidelijk resultaat. In deze paragraaf tonen we hoe u processen kunt beheren en hoe u hieraan activiteiten kunt koppelen.
 
 
Voor dit onderdeel zijn de onderstaande statistische indicatoren beschikbaar:
 
Gemiddelde afhandeltijd klacht
Op basis van de kwaliteit van de afhandeling van een proces kunnen klachten binnenkomen. Deze indicator geeft aan hoeveel tijd er gemiddeld nodig is om een klacht af te handelen. De gevonden waarden van alle geselecteerde processen worden in het taartdiagram opgenomen.
 
Verkoopprijs
Aan processen kan een verkoopprijs worden toegekend. Via deze indicator worden de prijzen van alle geselecteerde processen in het taartdiagram opgenomen.