Statistieken

 
Als u bij de instellingen heeft aangegeven, dat u van de verschillende onderdelen ook statistische kentallen wilt zien, dan wordt aan de rechterzijde van het scherm bij verschillende onderdelen een dergelijke kader getoond:
 
 
Statistieken
 
1

Selectie van de statistische indicator

 
Selecteer hier de indicator waarvan u de statistische informatie wilt zien. Er zullen overigens alleen resultaten verschijnen als u in het linker kader minimaal één item heeft geselecteerd.
 
2

Legenda

 
In de legenda leest u de bij de onderdelen van het taartdiagram behorende cijfers. U kunt deze cijfers aanpassen (en daarmee de omvang van de secties vergroten of verkleinen) in het scherm dat u bereikt via Instellingen | SILVI.
 
Als een sectie leeg is (d.w.z. geen van de meetwaarden valt binnen de aangegeven grenzen) dan wordt deze niet in de legenda getoond.
 
3

Grafiek statistische indicator

 
De gevonden meetwaarden worden grafisch, in de vorm van een taartdiagram, gepresenteerd. De percentages geven hierbij aan hoeveel procent van de meetwaarden in de betreffende sectie valt. U kunt de grenswaarden van de secties aanpassen bij de instellingen.
 
Als geen van de meetwaarden binnen één van de secties valt of wanneer er geen meetwaarden zijn (bijvoorbeeld wanneer in het linker kader geen items zijn geselecteerd ) dan wordt deze grafiek niet getoond.
 
4

Het aantal gevonden waarden

 
In dit veld kunt u aflezen op basis van hoeveel meetwaarden het gemiddelde en de standaardafwijking van de statistische indicator zijn bepaald. In de regel zal dit aantal overeenkomen met het aantal geselecteerde items in het linker kader.
 
5

Het gemiddelde van de gevonden waarden

 
In dit veld staat het rekenkundig gemiddelde van de meetwaarden vermeld.
 
6

De standaardafwijking van de gevonden waarden

 
In dit veld staat de standaardafwijking van de meetwaarden vermeld.