SILVI

 
Via dit scherm wijzigt u de standaard instellingen van SILVI.
 
SILVI
 
1

Directory projectbestanden

 
Geef in dit veld aan op welke locatie de projectbestanden (.sif) moeten worden opgeslagen. De standaard locatie is C:\Users\Public\Documents\SILVI\Input.
 
2

Directory rapportages

 
Geef in dit veld aan op welke locatie de rapportages van simulaties (.sof) moeten worden opgeslagen. De standaard locatie is C:\Users\Public\Documents\SILVI\Output.
 
3

ITIL-componenten tonen

 
Door dit veld aan te vinken worden de standaard ITIL processen (Incident Management, Problem Management, Change Request en Service Request) en de bijbehorende activiteiten getoond in de lijst met ingevoerde processen en activiteiten.
 
4

Logboek bijhouden

 
Door dit veld aan te vinken worden eventuele problemen in de verwerking van projecten bijgehouden in een logfile. Standaard staat deze functie uit.
 
5

Controle op updates

 
Door dit veld aan te vinken wordt bij het opstarten van SILVI gcontroleerd of er updates beschikbaar zijn. In voorkomend geval kunt u daarna beslissen of u de update installeert. Standaard staat deze functie uit.
 
6

Selectie statistische indicator

 
Bij verschillende onderdelen van SILVI kunt u statistische informatie oproepen, waarbij u zelf de grenswaarden van de categorieën kunt aangeven. Via dit veld selecteert u de indicator waarvan u de grenswaarden wilt wijzigen.
 
7

Grenswaarden statistische indicator

 
Nadat u de statistische indicator heeft geselecteerd (zie punt 6) kunt u hier de grenswaarden van de vijf categorieën aangeven. Voorbeeld: de waarden van(1) = 0, tot(1) = 5 en tot(2) = 10 leveren de categorieën 0-4.99 en 5.00-9.99 op.
 
8

Standaard tijdeenheid

 
De standaard tijdeenheid (seconden, minuten of uren) die in de applicatie woredt gebruikt. De standaardwaarde is minuten.
 
9

Taal applicatie

 
De taal (Nederlands of Engels) waarin de applicatie wordt opgestart. De standaardwaarde is de taal die gekozen is tijdens de installatie.
 
10

Standaard valuta

 
De standaard valuta (Euro, Pond of Dollar) die in de applicatie woredt gebruikt. De standaardwaarde is Euro.
 
11

Look-and-feel applicatie

 
Via dit veld kunt u de look-and-feel van de applicatie aanpassen. U kunt hierbij kiezen uit 8 verschillende stijlen, waarvan Office 2010 Blue de standaard waarde is.
 
12

Look-and-feel tabbladen

 
Via dit veld kunt u de look-and-feel van de tabbladen aanpassen. U kunt hierbij kiezen uit 8 verschillende stijlen, waarvan Seven de standaard waarde is.
 
13

Look-and-feel tabellen en panels

 
Via dit veld kunt u de look-and-feel van de tabellen en de panels aanpassen. U kunt hierbij kiezen uit 8 verschillende stijlen, waarvan Office 2010 Blue de standaard waarde is.
 
14

Zones waarden uurtarief

 
De waarden tussen de twee markeringen worden als normale waarden gezien. Als een ingevoerd uurtarief binnen de normale zone valt dan kleurt het blok blauw. Waarden onder de ondergrens worden als laag gezien. Het blok kleurt dan groen. Waarden hoger dan de bovengrens krijgen het label hoog met een rood blok tot gevolg. De normale zone voor het uurtarief loopt standaard van €35,00 tot €65,00.
 
U kunt een markering verplaatsen door er met de muis op te klikken, de knop ingedrukt te houden en de muis naar links of rechts te bewegen. Laat de muisknop los om de waarde van de markering vast te zetten.
 
15

Zones waarden absentie

 
De waarden tussen de twee markeringen worden als normale waarden gezien. Als een ingevoerde absentie binnen de normale zone valt dan kleurt het blok blauw. Waarden onder de ondergrens worden als laag gezien. Het blok kleurt dan groen. Waarden hoger dan de bovengrens krijgen het label hoog met een rood blok tot gevolg. De normale zone voor de absentie loopt standaard van 5% tot 10%.
 
U kunt een markering verplaatsen door er met de muis op te klikken, de knop ingedrukt te houden en de muis naar links of rechts te bewegen. Laat de muisknop los om de waarde van de markering vast te zetten.
 
16

Zones waarden motivatie

 
De waarden tussen de twee markeringen worden als normale waarden gezien. Als een ingevoerde absentie binnen de normale zone valt dan kleurt het blok blauw. Waarden onder de ondergrens worden als laag gezien. Het blok kleurt dan groen. Waarden hoger dan de bovengrens krijgen het label hoog met een rood blok tot gevolg. De normale zone voor de motivatie loopt standaard van 90% tot 100%.
 
U kunt een markering verplaatsen door er met de muis op te klikken, de knop ingedrukt te houden en de muis naar links of rechts te bewegen. Laat de muisknop los om de waarde van de markering vast te zetten.
 
17

Zones waarden leeftijd

 
De waarden tussen de twee markeringen worden als normale waarden gezien. Als een ingevoerde absentie binnen de normale zone valt dan kleurt het blok blauw. Waarden onder de ondergrens worden als laag gezien. Het blok kleurt dan groen. Waarden hoger dan de bovengrens krijgen het label hoog met een rood blok tot gevolg. De normale zone voor de leeftijd loopt standaard van 35 tot 55.
 
U kunt een markering verplaatsen door er met de muis op te klikken, de knop ingedrukt te houden en de muis naar links of rechts te bewegen. Laat de muisknop los om de waarde van de markering vast te zetten.