Medewerkers

 
Medewerkers vervullen binnen een bedrijf vaak een cruciale rol. Zij bepalen namelijk voor een zeer belangrijk deel de kwaliteit van de geleverde producten of diensten en daarmee het succes van het bedrijf. Vandaar dat binnen SILVI de focus ook vooral ligt op de medewerkers en er uitgebreide mogelijkheden zijn om hun karakteristieken aan te geven. In de komende paragrafen tonen wij hoe u dit doet.
 
 
Voor dit onderdeel zijn de onderstaande statistische indicatoren beschikbaar:
 
Absentie (in %)
Van elke resource kunt u op een schaal van 0 tot 100 procent het absentiepercentage aangeven. De ingegeven waarden van alle geselecteerde resources worden in het taartdiagram opgenomen.
Let op: deze indicator staat los van de bij resources eventueel opgenomen absentiedagen, die in een aparte indicator (aantal dagen afwezig) worden getoond.
 
Leeftijd/ouderdom (in jaren)
De leeftijd c.q. de ouderdom van een medewerker wordt bepaald door het ingegeven geboortejaar van het huidige jaar af te trekken. De berekende leeftijden van alle geselecteerde medewerkers worden in het taartdiagram opgenomen.
 
Motivatie (in %)
Van elke resource kunt u op een schaal van 1 tot 200 procent aangeven in welke mate hij/zij gemotiveerd is. De ingegeven waarden van alle geselecteerde resources worden in het taartdiagram opgenomen.
 
Overwerktoeslag (in %)
Van elke resource kunt u op een schaal van 100 tot 300 procent aangeven met welke factor het uurtarief wordt verhoogd als er sprake is van overwerk (doorwerken buiten de tijden zoals vermeld in het beschikbaarheidsprofiel). De ingegeven factoren van alle geselecteerde resources worden in het taartdiagram opgenomen.
 
Uurtarief medewerker
De ingegeven uurtarieven (all-in, dus inclusief alle overheadkosten, kosten voor een leaseauto etc.) van alle geselecteerde resources worden in het taartdiagram opgenomen.