Resources

 
Resources (medewerkers, machines en magazijnen) vormen het belangrijkste element binnen een SILVI simulatie. Wij geven u hier een overzicht van de uitgebreide mogelijkheden om de karakteristieken van resources te modelleren. Het betreffende menu ziet er binnen SILVI als volgt uit:
 
 
Resources
 
 
Binnen dit menu zijn er 6 groepen te onderscheiden:
 
1.     Resources
2.     Functies
3.     Teams
4.     Beschikbaarheid
5.     Competenties en ervaring
6.     Motivatie
 
Op elk van de groepen gaan we hieronder meer gedetailleerd in.
 
 
1

Resources

 
1. Resources
 
Korte beschrijving:
U kunt tot 500 medewerkers, machines en/of magazijnen invoeren die gebruikt kunnen worden voor het uitvoeren van activiteiten.
 
Details:
 
2

Functies

 
2. Functies
 
Korte beschrijving:
Aan alle resources wordt een functie/rol binnen het bedrijfsproces toegekend. Functies/rollen worden op hun beurt aan alle activiteiten van een bedrijfsproces toegekend. Aan de hand van deze twee koppelingen wordt binnen de simulatie bepaald welke resource een specifieke activiteit uitvoert.
 
Details:
 
3

Teams

 
3. Teams
 
Korte beschrijving:
Als er gelijktijdig meer dan één resource nodig is om een activiteit uit te voeren dan kunnen hiervoor teams worden geformeerd. Een team bestaan uit één of meer functies/rollen, waarbij van elke functie wordt aangegeven hoeveel resources er gelijktijdig nodig zijn.
 
Details:
 
4

Beschikbaarheid

 
4. Beschikbaarheid
 
Korte beschrijving:
Aan elke resource wordt een beschikbaarheid- en absentieprofiel gekoppeld. Dit profiel geeft aan wanneer (in welke weken en op welke dagen, uren en minuten) en waar (binnen het bedrijf of elders) een resource beschikbaar is voor het uitvoeren van activiteiten.
 
Details:
 
5

Competenties & ervaring

 
5. Competenties & ervaring
 
Korte beschrijving:
Alle medewerkers kunnen worden voorzien van een competentie- en ervaringsprofiel. Hiermee kan onderscheid worden gemaakt tussen ervaren en minder ervaren krachten.
 
Details:
 
6

Motivatie

 
6. Motivatie
 
Korte beschrijving:
Aan elke medewerker kan een motivatiescore worden gekoppeld. Deze bepaalt tijdens de simulatie in meer of mindere mate de absentie en de prestaties (snelheid en fouten) van de betreffende medewerker.
 
Details: