Gegevens

 
Als u in het kader aan de linkerzijde van het scherm een item selecteert, dan wordt het tabblad met de bijbehorende basisgegevens getoond. Voor dit onderdeel zien deze gegevens er als volgt uit. In deze paragraaf geven we uitleg over de verschillende elementen. Met een muisklik op een nummer springt u rechtstreeks naar het betreffende element.
 
 
Gegevens
 
1

Naam

 
Vul hier de naam van de gebeurtenis (het event) in. Als u de naam wijzigt dan verandert de vermelding in het linker kader mee.
 
2

Beschrijving

 
In dit veld kunt u eventueel een beschrijving opnemen van de ingevoerde gebeurtenis.
 
3

Start- of einde van de activiteit

 
Deze twee velden bieden u de mogelijkheid om een gebeurtenis te laten ontstaan als een activiteit start of eindigt (of een bepaalde tijd ervoor/erna).
 
Voorbeeld:
U wilt een gebeurtenis laten optreden 2 minuten voordat de taak IM01 eindigt.
 
Werkwijze:
Druk op de knop Nieuw.
Voer de naam eventueel de beschrijving van de gebeurtenis in.
Selecteer de ronde button bij minuten voor het einde.
Voer in het veld ernaast de waarde 2 in.
Druk op de knop Opslaan.
 
Analoog hieraan kunt u voor de optie minuten na de start kiezen als u een gebeurtenis wilt creëren die zich richt op de start van een activiteit.
 
4

Willekeurig tijdstip

 
Dit veld biedt u de mogelijkheid om een gebeurtenis op volstrekt willekeurige tijdstippen te laten ontstaan.
 
Voorbeeld:
Gemiddeld 1 keer per 2 dagen moet een gebeurtenis optreden.
 
Werkwijze:
Druk op de knop Nieuw.
Voer de naam eventueel de beschrijving van de gebeurtenis in.
Selecteer de ronde button bij willekeurig tijdstip.
Voer in het veld ernaast de waarde 50,0000 in.
Selecteer in het veld met de tijdeenheid de waarde dag.
Druk op de knop Opslaan.
 
U kunt hierbij aangeven of die dag bestaat uit een werkdag (vink dan het veld Binnen openingstijden aan) of dat er met 24 uur gerekend moet worden (vink dan het veld Binnen openingstijden niet aan).
 
5

Takttijd

 
Dit veld biedt u de mogelijkheid om een gebeurtenis met exact gelijke tijdintervallen te laten ontstaan.
 
Voorbeeld:
Elke 20 minuten moet er, binnen de openingstijden van het bedrijf, een gebeurtenis optreden.
 
Werkwijze:
Druk op de knop Nieuw.
Voer de naam eventueel de beschrijving van de gebeurtenis in.
Selecteer de ronde button bij takttijd.
Voer in het veld ernaast de waarde 20,00 in.
Selecteer in het veld met de tijdeenheid de waarde minuten.
Druk op de knop Opslaan.
 
U kunt hierbij aangeven of die dag bestaat uit een werkdag (vink dan het veld Binnen openingstijden aan) of dat er met 24 uur gerekend moet worden (vink dan het veld Binnen openingstijden niet aan).
 
6

Verandering lengte wachtrij

 
Als in het project wachtrijen zijn opgenomen dan biedt dit veld u de mogelijkheid om een gebeurtenis te laten ontstaan als de lengte van een geselecteerde wachtrij verandert. U heeft hierbij 4 opties:
 
1.     De wachtrij wordt korter
2.     De wachtrij wordt langer
3.     De wachtrij verandert (wordt korter óf langer)
4.     De wachtrij bereikt een bepaalde (opgegeven) lengte
 
Let erop dat opties 1 vervalt als een wachtrij een lengte van 0 bereikt.
 
7

Verandering beladingsgraad magazijn

 
Als in het project magazijnen zijn opgenomen dan biedt dit veld u de mogelijkheid om een gebeurtenis te laten ontstaan als de bezettingsgraad (beladingsgraad) van een geselecteerd magazijn verandert. U heeft hierbij 4 opties:
 
1.     De beladingsgraad wordt hoger
2.     De beladingsgraad wordt lager
3.     De beladingsgraad  verandert (wordt hoger óf lager)
4.     De beladingsgraad bereikt een bepaalde (opgegeven) waarde
 
Let erop dat de opties 1 en 2 vervallen als een magazijn vol respectievelijk leeg is. U kunt dat voorkomen door hier de instelling onder punt 3 te wijzigen.