Importeren van data via Clientele ITSM

 
In deze paragraaf tonen we hoe u de data van processen, activiteiten, resources en functies vanuit Clientele ITSM automatisch in SILVI kunt importeren. Kijk hier voor een stapsgewijze uitleg over het leggen van de benodigde koppeling met de SQL database van Clientele ITSM .