Effecten

 
Als u in het kader aan de linkerzijde van het scherm een item selecteert, dan wordt het tabblad Effecten getoond. In deze paragraaf geven we uitleg over de verschillende elementen. Met een muisklik op een nummer springt u rechtstreeks naar het betreffende element.
 
 
Effecten
 
 
Om een effect aan een resource te koppelen doet u het volgende:
1.     Selecteer de resource in het linker kader.
2.     Selecteer de waarden voor de ondergrens, de bovengrens en de afwijking.
3.     Druk op de knop Koppelen.
 
Om een effect te verwijderen doet u het volgende:
1.     Selecteer de resource in het linker kader.
2.     Klik op de regel van het te verwijderen effect in de tabel met toegekende effecten (zie punt 4).
3.     Druk op de knop Ontkoppelen.
 
 
1

Ondergrens

 
In dit veld geeft u aan vanaf welke waarde van de motivatie het bewuste effect zal optreden.
 
2

Bovengrens

 
In dit veld geeft u aan tot en met welke waarde van de motivatie het bewuste effect zal optreden.
 
3

Afwijking in %

 
In dit veld geeft u aan met hoeveel procent de kans op het maken van fouten bij het afhandelen van activiteiten (in relatieve zin) zal wijzigen, wanneer de waarde van de motivatie zich binnen de opgegeven grenzen bevindt. Voorbeeld: een afwijking van 5 betekent dat de foutkans bij het uitvoeren van elke activiteit door de betreffende resource, in de simulatie met 5% zal worden verhoogd, zodra de motivatie van de betreffende resource tussen de opgegeven grenzen valt. Een uitgangswaarde van 10% wordt in dat geval verhoogd naar 10,5%.
 
4

Toegekende effecten

 
In deze tabel staan per medewerker alle ingevoerde effecten van motivatie op de kans op het maken van fouten vermeld. Door op de velden te klikken kunt u de waarden in de tabel aanpassen. Alle wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
 
Om de data te sorteren op een van de kolommen klikt u op de titelbalk van de betreffende kolom en houdt de muisknop ingedrukt. Vervolgens sleept u de titelbalk naar het vak met de tekst sleep de kolomkop naar dit vak om daarop te groeperen en laat de muisknop weer los. U verwijdert een sortering door het betreffende vak terug te slepen naar de kolommen.