Ervaring

 
Medewerkers kunnen activiteiten in de regel sneller en met minder fouten uitvoeren als ze over meer ervaring (met de activiteit) beschikken. SILVI bevat faciliteiten om het effect van ervaring mee te nemen in de berekeningen. In deze paragraaf tonen wij hoe u dat doet.
 
 
Voor dit onderdeel is de onderstaande statistische indicator beschikbaar:
 
Gewogen afwijking
Per resource kunnen, voor een tijdvak en aan de hand van de ervaring van de betreffende resource, effecten op de uitvoering van activiteiten (productiviteit) worden ingevoerd. Deze indicator berekent per resource het gewogen gemiddelde van de ingevoerde effecten. De gevonden waarden van alle geselecteerde resources worden vervolgens in het taartdiagram opgenomen.