Grafiek Profiel

 
Via dit scherm krijgt u een grafische presentatie van de in het profiel ingevoerde data.
 
 
Grafiek Profiel
 
1

Waarde indicator

 
Op de y-as staat de range van gevonden waarden van de betreffende indicator vermeld.
 
2

Kalenderweken

 
Op de x-as staan de kalenderweken vermeld.