Selectie van rapportages

 
Van elke uitgevoerde simulatie wordt een rapportage geproduceerd. Om de resultaten te kunnen tonen moet u eerst één of twee rapportages selecteren. In deze paragraaf tonen wij hoe u dat doet.
 
 
Selectie van rapportages
 
1

Selecteren rapportage uitgangssituatie

 
Met een druk op deze knop roept u het onderstaande scherm op, waarmee u een rapportage (.sof) kunt zoeken en selecteren voor presentatie.
 
 
Werkwijze:
1.     Navigeer naar de te gebruiken rapportage en selecteer dat door er met de muis op te klikken.
2.     Druk op de knop Openen.
 
2

Naam rapportage uitgangssituatie

 
In dit veld staat de naam (en de locatie) van de door u geselecteerde rapportage.
 
3

Tijdstip creatie rapportage

 
In dit veld staat de datum en de tijd waarop de door u geselecteerde rapportage is gemaakt.
 
4

Beschrijving rapportage

 
In dit veld staat een korte samenvatting van de kenmerkende elementen van de geselecteerde rapportage, zoals u die bij het aanmaken van de simulatie heeft opgegeven in het veld Beschrijving.
 
5

Details inhoud rapportage

 
Dit veld geeft een schematisch overzicht van de resources, activiteiten en verwerkingsregels die in de betreffende simulatie actief waren. Druk op het plusteken om de onderliggende elementen te tonen/sluiten.
 
6

Rapportage verwijderen uit vergelijking

 
Met een druk op deze knop verwijdert u de rapportage van het alternatieve scenario uit de vergelijking.