Functies

 
Medewerkers vervullen binnen een bedrijf één of meer functies/rollen. Activiteiten worden uitgevoerd door medewerkers die een bepaalde functie vervullen. In deze paragraaf tonen wij hoe u binnen SILVI deze relaties kunt leggen en de verschillende functies kunt beheren.
 
 
Functies
 
 
Voor dit onderdeel is de onderstaande statistische indicator beschikbaar:
 
Geschikte medewerkers per functie
Aan functies worden resources gekoppeld. Deze indicator geeft aan hoeveel medewerkers gemiddeld aan een functie zijn gekoppeld. De gevonden waarden van alle geselecteerde functies worden in het taartdiagram opgenomen.
Let op: als de gemiddelde waarde lager dan 2 is verdient het aanbeveling om na te gaan of er niet teveel functies zijn die slechts door 1 medewerker worden vervuld. Vanuit het oogpunt van risico's is dit geen wenselijke situatie. De rapportage over eventueel aanwezige risico's treft u hier aan.
 
 
1

Functies

 
Navigatie  | Resources - Functies
 
1. Functies
 
Doel:
Het creëeren, wijzigen en verwijderen van functies/rollen.
 
Werkwijze:
1.     Nadat u op de knop Functies heeft gedrukt wordt het onderstaande venster getoond.
2.     Lees hier hoe u de gegevens kunt aanpassen of verwijderen.