Motivatie en snelheid

 
Als u over (voldoende) data beschikt, waarmee de relatie tussen de motivatie van een medewerker en zijn/haar handelingssnelheid wordt gekenmerkt, dan kunt u die relatie door SILVI mee laten nemen in de berekeningen. In deze paragraaf tonen wij hoe u dat doet.
 
 
Voor dit onderdeel is de onderstaande statistische indicator beschikbaar:
 
Gewogen afwijking
Per resource kunnen, voor bepaalde waarden van de motivatie van de betreffende resource, effecten op de handelingssnelheid worden ingevoerd. Deze indicator berekent per resource het gewogen gemiddelde van de ingevoerde effecten. De gevonden waarden van alle geselecteerde resources worden vervolgens in het taartdiagram opgenomen.