Kwaliteit

 
SILVI is in staat om aan de hand van specifieke criteria de klanttevredenheid te voorspellen. Aan de hand hiervan kan binnen de simulatie de vraag naar diensten worden aangepast of kunnen er klachten worden ingediend. In deze paragraaf bespreken we de werkwijze om deze onderdelen te modelleren.
 
 
Kwaliteit
 
1

Normen

 
Navigatie  | Processen - Normen
 
1. Normen
 
Doel:
Het toekennen van kwaliteitsnormen aan processen waarmee de klanttevredenheid kan worden bepaald.
 
Werkwijze:
1.     Nadat u op de knop Normen heeft gedrukt wordt het onderstaande venster getoond.
2.     Lees hier hoe u de gegevens kunt aanpassen of verwijderen.
 
 
 
2

Kwaliteit en klachten

 
Navigatie  | Processen - Kwaliteit en klachten
 
2. Kwaliteit en klachten
 
Doel:
Het invoeren van het effect van de klanttevredenheid op de hoeveelheid klachten.
 
Werkwijze:
1.     Nadat u op de knop Kwaliteit en klachten heeft gedrukt wordt het onderstaande venster getoond.
2.     Lees hier hoe u de gegevens kunt aanpassen of verwijderen.
 
 
 
3

Kwaliteit en vraag

 
Navigatie  | Processen - Kwaliteit en vraag
 
3. Kwaliteit en vraag
 
Doel:
Het invoeren van het effect van de klanttevredenheid op de vraag naar een proces.
 
Werkwijze:
1.     Nadat u op de knop Kwaliteit en vraag heeft gedrukt wordt het onderstaande venster getoond.
2.     Lees hier hoe u de gegevens kunt aanpassen of verwijderen.